You are currently viewing Ihanneasiakas eli ostajapersoona

Ihanneasiakas eli ostajapersoona

  • Artikkelin kategoria:Markkinointi

Ihanneasiakas eli ostajapersoona on henkilö, joka etsii tarjoamaasi ratkaisua ja on valmis maksamaan tuotteestasi tai palvelusta jota tarjoat. Asiakastasi kiinnostavan sisällön luominen ja brändiviestinnän tekeminen helpottuu huomattavasti, kun tunnet hänet ja hänen ostopäätöksiinsä vaikuttavat tekijät läpikotaisin. Avasin Ihanneasiakkaan tunnistaminen – mistä lähteä liikkeelle? -tekstissäni kysymyksiä, joihin vastaamalla aloitat kohderyhmäsi ja ihanneasiakkaasi määrittelyn. Tässä tekstissä jaan lisää apukysymyksiä ostajapersoonasi tunnistamiseen.

Ihanneasiakasprofiilin tunnistamisen auttaa sinua:
• suunnittelemaan ja luomaan selkeämpää markkinointia
• luomaan asiakastasi puhuttelevaa sisältöä sosiaaliseen mediaan, blogiin ja uutiskirjeisiin
• erottumaan kilpailijoistasi
• tuottamaan tehokkaampia mainoksia
• ymmärtämään asiakkaasi tarpeita, toiveita ja tavoitteita
• myymään enemmän pienemmällä työmäärällä.

🔥 Ihanneasiakas unelmoi ja tavoittelee

Kohderyhmän määrittelyssä on syytä muistaa, että ihanneasiakas on ihminen. Ihan tavallinen henkilö, jolla on henkilökohtaisia unelmia, tavoitteita ja intohimoja. Sen lisäksi että brändi kykenee kuvaamaan ongelmaa jonka se asiakkaalleen ratkaisee, on hyödyllistä osata sanoin kuvailemaan tilannetta johon ihanneasiakas pyrkii. Näiden unelmien ja tavoitteiden, ns. asiakkaan nautintopisteiden tunnistaminen on merkittävässä roolissa myöhemmin etenkin silloin, kun on ajankohtaista suunnitella esimerkiksi markkinointiviestejä.

Tehtävä: Etsi olemassa olevista yhteisöistä (kuten Facebookin ryhmistä) keskusteluja, jotka sisältävät brändisi tuotteisiin tai palveluihin liittyviä hakusanoja. Etsi keskusteluista potentiaalisten asiakkaittesi unelmia ja tavoitteita.

🔥 Pelot ohjaavat käyttäytymistä

Ihanneasiakkaan pelkojen ja haasteiden, eli kipupisteiden identifiointi auttaa meitä ymmärtämään asiakastamme entistä paremmin. Negatiiviset tunteet ovat voimakkaita tunteita, jotka myös herkästi ohjaavat ostokäyttäytymistä. Tutkimalla asiakkaan pelkoja kasvatamme paitsi asiakasymmärrystä myös viestinnän onnistumisen mahdollisuuksia.

Tehtävä: Tutki Googlessa hakusanoja ja -lausekkeita, jotka sisältävät ongelman jonka brändisi ratkaisee. Hakukone ehdottaa automaattisesti haetuimpia hakulausekkeita.

🔥 Profiloi henkilö jonka kanssa haluat tehdä töitä

Moni yrittäjä on yrittäjä myös siksi, että yrittäjyys mahdollistaa työn tekemisen sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa aidosti haluamme olla tekemisissä. Ei siis ole kohtuutonta pohtia myös sitä, minkälaisia piirteitä itse ihmisessä arvostamme. Vielä helpompaa lienee listata ominaisuuksia, joita emme itse halua työssämme sietää.

Tehtävä: Listaa sellaisia ominaisuuksia ja piirteitä joita ihmisissä arvostat. Pohdi myös asioita joita et halua työssäsi kohdata.

Katso ilmainen brändikoulutukseni kohderyhmän ja ihanneasiakkaan määrittelystä.

Mel | @iammelschmidt

Vastaa